Återvinning

       

Aktuella priser från Januari 2024

  •  Maila oss för pris på info@carbide.nu samt hur mycket ni har och om det ska hämtas, sorteras mm

Vad består hårdmetall av? 

Hårdmetall består till mer än 99% av ämnena Wolframkarbid och Kobolt (Ca 90/10). Dessa ämnen kräver stora resurser att bryta. I Scandinavian Carbide Companys miljöpolicy tar vi ansvar för kretsloppet återvinner gärna er använda hårdmetall.  Vi ser återvinning som en naturlig och viktig del av vår affärsidé. 

Vad används "Jungfrulig" - respektive återanvänd hårmetall till?  

Vi levererar produkter av såväl återanvänd hårdmetall som s.k "jungfrulig" (nybruten) hårdmetall, där den återanvända hårdmetallen används mer i slitdelar såsom snöplogar, dubbar mm.  För verktygstillverkning används i princip uteslutande jungfrulig hårdmetall där höga krav på toleranser och jämnhet i kvalitet råder.  

Hur mycket kan vi ta hand om och var gör vi av den återvunna hårdmetallen? 

Vår målsättning är att återvinna minst så stora volymer som vi säljer per månad. Hårdmetallen vi återvinner försöker vi hantera så lokalt som möjligt för undvika onödiga transporter. All vår hårdmetall återanvänds i Europa  

Vad behöver vi av dig? 

Vi köper endast in hårdmetallskrot mot inköpsorder från betrodda industriföretag. Ett krav är att ni har ett giltigt F-skattebevis för att vi ska kunna köpa in skrot från er. 

På grund av hanteringskostnader så betalar vi mer ju mer HM Skrot ni har 

Behöver HM skrotet rensas från eventuella andra stålprodukter såsom HSS mm gör vi det gärna mot ett avdrag på 10 kr / kg. Utrensat skrot kan återlämnas för kontrollvägning om så önskas.  

OBS! Ej lödda verktyg, endast ren hårdmetall önskas. 

Vill ni att vi hämtar skrot hos er? Vänligen skicka ett mail på info@carbide.nu där ni anger 

Företagsnamn:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

Antal kg:

Rensat eller rent:

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.